Musikertjenester fra Musikk i Nordland

Musikk i Nordland innvilger hvert år en rekke musikertjenester til små og store musikkprosjekter i landsdelen.  Gjennom denne ordningen kan lag og foreninger, kulturinstitusjoner og andre arrangører søke om musikertjenester til konsertvirksomhet med Musikk i Nordlands landsdelsmusikere. Søknadene behandles kontinuerlig etter vurdering i vårt programråd.

Oboist Ketil Pedersen - Klikk for stort bilde

Det kan søkes om musikertjenester i forbindelse med orkesterprosjekter, korprosjekter, kammerprosjekter eller andre musikkprosjekter som er relevante for den besetningen MiN har. Vi gjør oppmerksom på at MiN bare har mulighet til å innvilge et begrenset antall prosjekter per år.

Egenandel:

  • Egenandel for musikertjenester er normalt kr.1000,- per musiker per dag. Til innvilgede musikertjenester har MiN anledning til å dekke utgifter til reise, diett og overnatting for våre musikere. Sistnevnte gjelder normalt bare for søkere og/eller musikkprosjekter i Nordland.
  • Det kan oppstå perioder med ledig musikertid, men hvor vi på grunn av tidligere prioriteringer ikke har mulighet til å innvilge musikere til nevnte betingelser. I slike tilfeller kan MiN likevel ha mulighet til å dekke lønn/honorar til våre musikere, mens arrangøren dekker egenandel, reise, diett og opphold.

Søknader om musikertjenester sendes Musikk i Nordland pr. brev eller epost. Søknaden må inneholde:

  • Søkerens navn og kontaktinformasjon (postadresse og/eller epost)
  • Søkerens kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Kortfattet prosjektbeskrivelse
  • Produksjonsperiode
  • Besetning som er ønsket fra MiN. Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes om deltakelse fra våre faste landsdelsmusikere.

 

 

Egen konsert med musikergruppe:

  • Det kan også søkes om egen konsert med MiNensemblet. MiNensemblet turnerer jevnlig i Nordland og den øvrige landsdelen med varierte program og ulike ensemble-sammensettinger. 
  • Egenandel for rene konsertoppdrag blir vurdert og avtalt i hvert enkelt tilfelle.

 

I menyen til venstre finner du oversikt over tidligere musikertjenester fra Musikk i Nordland.

Publisert av Else Marie Austerslått. Ansvarlig Gaute Skoglund. Sist endret 14.10.2013
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Dagens fakta

 
  Visste du at vår fagottist, Anton Biehe er blitt kåret til nordisk mester på fagott?
    Dagens fakta
Login for redigering